Aemotion ontwikkelt op professioneel niveau oplossingen voor haar klanten. Ter bescherming van de klant en van de eigen rechten hanteert Aemotion daarom de algemene en leveringsvoorwaarden opgesteld door ICT~Office.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de volgende modules van ICT~Office van toepassing: