Algemene Voorwaarden

Aemotion ontwikkelt op professioneel niveau oplossingen voor haar klanten. Ter bescherming van de klant en van de eigen rechten hanteert Aemotion daarom de algemene en leveringsvoorwaarden opgesteld door ICT~Office.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de volgende modules van ICT~Office van toepassing: Module Algemeen, Module 02, Module 05 en Module 06.

Algemene voorwaarden - Aemotion